Historie

Lunární jóga, Luna-Yoga®

je staré, znovuobjevené tělesné umění. Jóga znamená spojit, sestavit. Luna je naše zemská družice, měsíc, který nám svými neustálými proměnami tak krásně ukazuje mnohovrstvost a koloběh života. Lunární jóga se dá dobře vysvětlit na symbolu stromu:

Kořeny leží ve staré moudrosti Indie: ájurvédě, tantře a józe. Tam je popsán soulad těla, mysli a duše, propojení člověka s přírodou, spojení s Univerzem.

Kmen je tvořen objevy Avivy Steinerové o vlivu tělesných cvičení na ženský cyklus.

Větve rostly během mých dalších vzdělávání v akupunktuře, Autentic Movement, Kraniosakrální terapii, Laban School, Movement Ritual, Přírodní medicíně.

Větvičky se vytvořily v průběhu mých cest k různým domorodým kmenům Země;

listy rostou, když připojím nejnovější poznatky z psychosomatických výzkumů;

květy vznikají nanovo v každém kurzu a ovoce si odnášejí účastníci domů.

luna yoga